<
Trang chủ » Tra từ
garage  
['gærɑ:ʒ]
danh từ
  • nhà để ô tô; ga-ra
  • chỗ chữa ô tô
ngoại động từ
  • cho (ô tô) vào ga-ra
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt