<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
garçon  
danh từ giống đực
 • con trai
màu xanh, màu truyền thống của con trai
họ chỉ có con trai và mong ước có con gái
 • chàng trai, chàng thanh niên
chàng thanh niên 20 tuổi
 • trai chưa vợ
chưa vợ, ở độc thân
 • người hầu bàn, bồi bàn (ở tiệm cà phê)
 • người phụ việc
người phụ bếp
   • từ giã đời độc thân, lập gia đình
   • người phụ rể
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt