<
Trang chủ » Tra từ
gallon  
['gælən]
danh từ
  • Ga-lông (đơn vị (đo lường) chất lỏng bằng 4, 54 lít ở Anh, 3, 78 lít ở Mỹ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt