<
Trang chủ » Tra từ
gỡ  
[gỡ]
động từ
  • to disengage; to unravel; to pick; to take up
to pick a bone
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt