<
Trang chủ » Tra từ
gối  
[gối]
danh từ
  • pillow; cushion
  • knee
to kneel down
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt