<
Trang chủ » Tra từ
gói  
[gói]
  • pack; parcel; bundle; packet
Cigarette packet; cigarette pack
  • to pack; to parcel up; to bundle; to wrap
To pack up one's wares
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt