<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gêneur  
danh từ
  • (thân mật) người quấy rầy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt