<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gâter  
ngoại động từ
  • làm hư, làm hỏng, làm ủng
vết dầu làm hỏng cái áo
quả cây bị ẩm ướt làm ủng đi
làm hỏng bức tranh vì tô đi sửa lại
  • nuông chiều; cưng; biệt đãi
nuông chiều con
biệt đãi một người khách
      • (từ cũ; nghĩa cũ) làm nghề với tiền công rẻ mạt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt