<
Trang chủ » Tra từ
gáy  
[gáy]
danh từ
  • pape; scauff of the neck
động từ
  • to crom; to coo; to chirp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt