<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gác-xon  
[gác-xon]
  • ( tóc gác-xon ) (từ gốc tiếng Pháp là Coiffure à la garconne) Eton crop; urchin cut
To have an Eton crop/ an urchin cut
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt