<
Trang chủ » Tra từ
fusil  
['fju:zil]
danh từ
  • (sử học) súng hoả mai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt