<
Trang chủ » Tra từ
funny  
['fʌni]
tính từ
 • buồn cười, ngồ ngộ, khôi hài
 • là lạ, khang khác
có một cái gì là lạ trong việc này
   • điều không được chấp thuận
   • buồn cười vì tếu
   • buồn cười vì quái đãng
danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 • (thông tục) lời nói buồn cười; câu chuyện khôi hài
 • ( số nhiều) tập tranh khôi hài, tập tranh vui
 • thuyền một người chèo
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt