<
Trang chủ » Tra từ
function  
['fʌηk∫n]
danh từ
  • chức năng
chức năng sinh sản
phím chức năng (tin học)
  • ( số nhiều) nhiệm vụ, trách nhiệm
nhiệm vụ của quan toà
  • buổi lễ; buổi họp mặt chính thức, buổi họp mặt quan trọng
  • (toán học) hàm, hàm số
  • (hoá học) chức
nội động từ
  • hoạt động; chạy (máy)
  • thực hiện chức năng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt