<
Trang chủ » Tra từ
fullness  
['fulnis]
Cách viết khác : fulness ['fulnis]
danh từ
 • sự đầy đủ
 • sự no đủ
cảm giác no đủ
 • sự đầy đặn, sự nở nang
 • sự lớn (âm thanh)
 • tính đậm, tính thắm (màu sắc)
   • (kinh thánh) cảm xúc chân thành, tình cảm chân thành
   • thời gian định trước; thời gian thích hợp
   • của cải của trái đất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt