<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
frying-pan  
['fraiiηpæn]
danh từ
  • cái chảo, chảo rán
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt