<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
frontier  
['frʌntjə]
danh từ
  • biên giới
  • ( số nhiều) lĩnh vực
  • ( định ngữ) ở biên giới
đồn biên phòng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt