<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
froid  
tính từ
 • lạnh rét
thời tiết lạnh
mùa rét
tay lạnh
 • nguội
bữa ăn nguội
 • lạnh lùng, lạnh nhạt
người lạnh lùng
giọng lạnh lùng
vẻ đẹp lạnh lùng
 • lạt lẽo
lời văn lạt lẽo
diễn giả lạt lẽo
   • nguội (không nấu)
hãm nước nguội
   • không xúc động, lặng lẽ
tức giận lặng lẽ
   • cố ý tiếp đón ai lạnh nhạt
   • giữ bình tĩnh
   • chiến tranh lạnh
   • người ấy tham lắm (cái gì (cũng) vơ lấy hết)
   • tay lạnh mà lòng ấm, bề ngoài lạnh lẽo nhưng âu yếm thực tình
   • máu lạnh
động vật máu lạnh
danh từ giống đực
 • rét, lạnh, trời rét, khí lạnh
trời rét ghê gớm
sợ lạnh, sợ rét
cảm thấy lạnh
trời lạnh
 • sự lạnh lùng, sự lạnh nhạt
anh ta lạnh nhạt quá
các anh ấy lạnh nhạt với nhau
   • gió chiều nào che chiều ấy
   • (thân mật) điều ấy làm cho tôi bực mình
   • việc ấy không thưởng không phạt
   • làm cho rùng mình
   • đợt lạnh dữ dội
   • quả quyết
   • chúng tôi giận nhau
   • bị cảm lạnh
   • khi theo nguyên khi theo bị; ba phải
   • làm mưa làm gió, bắt phải theo
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt