<
Trang chủ » Tra từ
frightened  
['fraitnd]
tính từ
  • hoảng sợ, khiếp đảm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt