<
Trang chủ » Tra từ
frighten  
['fraitn]
ngoại động từ
  • làm hoảng sợ, làm sợ
làm cho ai sợ mà phải làm việc gì
làm cho ai sợ mà thôi không làm việc gì
làm cho ai sợ mà phải quy phục
      • gieo rắc nỗi kinh hoàng cho ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt