<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
frappe  
danh từ giống cái
  • sự rập nổi (tiền đồng, huy chương); hình rập nổi
  • sự đánh máy
lỗi đánh máy
  • (ngành in) bộ khuôn đúc chữ
  • (thể dục thể thao) cách đánh (quyền Anh); cách đánh, cách đá (nghĩa bóng)
  • (thông tục) tên vô lại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt