<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
franc  
[fræηk]
danh từ
  • đồng frăng (tiền Pháp, Bỉ, Thuỵ sĩ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt