<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
foule  
danh từ giống cái
  • đám đông
rẽ đám đông
trà trộn vào đám đông
đám đông những người tò mò
  • quần chúng
tiếng nói quần chúng
  • đám, loạt, đống
một loạt sự kiện
một đám khách
một đống việc
      • nhiều, thành đám đông, lũ lượt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt