<
Trang chủ » Tra từ
foul  
[faul]
tính từ
 • hôi hám, hôi thối
mùi hôi thối
 • bẩn thỉu, cáu bẩn
cái tẩu cáu bẩn
 • ươn (cá)
 • xấu, đáng ghét (thời tiết)
 • xấu, tồi, thô tục, tục tĩu, thô lỗ
động cơ xấu
chuyện tục tĩu
 • (từ lóng) gớm, tởm, kinh tởm
 • nhiễm độc
không khí nhiễm độc
 • nhiều rêu; nhiều hà (đáy tàu)
 • tắc nghẽn
nòng súng bị tắc
 • rối (dây thừng)
 • trái luật, gian lận
cú đấm trái luật
trò chơi gian lận
 • ngược (gió)
 • (ngành in) nhiều lỗi
bản in nhiều lỗi
phó từ
 • trái luật, gian trá, gian lận
đánh một cú trái luật
chơi xỏ ai; gian trá đối với ai
   • va phải, đụng phải
   • (nghĩa bóng) đụng chạm với, va chạm với
danh từ
 • vật bẩn, vật hôi thối
 • điều xấu
 • sự đụng, sự chạm, sự va
 • sự vướng mắc vào nhau, sự rối
 • cú đấm trái luật; cú ăn gian; cú chơi xấu (bóng đá...)
   • bằng mọi cách
nội động từ
 • trở nên bẩn, trở nên hôi thối
 • va chạm, đụng chạm
 • bị tắc nghẽn; bị vướng, bị rối
 • chơi trái luật; chơi ăn gian; chơi xấu
ngoại động từ
 • làm xấu, làm dơ bẩn, làm nhơ nhuốc
 • đụng chạm vào, va chạm vào (cái gì)
 • làm tắc nghẽn (đường đi lại); làm rối
   • (thông tục) làm rối tung
   • làm ô danh gia đình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt