<
Trang chủ » Tra từ
fortress  
['fɔ:tris]
danh từ
  • pháo đài
pháo đài bay
ngoại động từ
  • (thơ ca) là pháo đài của; bảo vệ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt