<
Trang chủ » Tra từ
fort  
[fɔ:t]
danh từ, (quân sự)
  • pháo đài, công sự
  • vị trí phòng thủ
      • phòng ngự, cố thủ
      • duy trì tình trạng sẵn có
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt