<
Trang chủ » Tra từ
formant  
['fɔ:mənt]
danh từ
  • (ngôn ngữ) Foc-măng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt