<
Trang chủ » Tra từ
fork  
[fɔ:k]
danh từ
 • cái nĩa (để xiên thức ăn)
 • cái chĩa (dùng để gảy rơm...)
 • (kỹ thuật) phuộc xe đạp
 • chạc cây
 • chỗ ngã ba (đường, sông)
 • (vật lý) thanh mẫu, âm thoa ( (cũng) tuning fork )
   • tia chớp chữ chi, tia chớp nhằng nhằng
ngoại động từ
 • đào bằng chĩa, gảy bằng chĩa (rơm, rạ...)
nội động từ
 • phân nhánh, chia ngả
ở chỗ con đường chia ngã; ở chỗ ngã ba đường
   • (từ lóng) trao; trả tiền, xuỳ ra
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt