<
Trang chủ » Tra từ
forget  
[fə'get]
ngoại động từ forgot , forgotten
 • quên, không nhớ đến
 • coi thường, coi nhẹ
nội động từ
 • quên
quên cái gì
   • ăn cháo đá bát
   • quên mình
   • bất tỉnh
   • không đứng đắn (hành động), không nghiêm chỉnh (ăn nói); thiếu tự trọng
   • tha thứ và bỏ qua
   • loài voi nhớ dai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt