<
Trang chủ » Tra từ
football  
['futbɔ:l]
danh từ, (thể dục,thể thao)
  • quả bóng đá
  • môn bóng đá
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt