<
Trang chủ » Tra từ
foot  
[fut]
danh từ, số nhiều feet
 • chân, bàn chân (người, thú...)
 • bước chân, cách đi
 • (quân sự) bộ binh
kỵ binh, bộ binh và pháo binh
 • chân (giường, ghế, tường, núi...); bệ phía dưới, cuối
ở cuối trang
 • phút (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 0, 3048 m)
 • âm tiết ( (thơ ca))
 • (thực vật học) gốc cánh (hoa)
 • cặn bã
 • đường thô
   • ở dưới trướng ai; là đồ đệ của ai
   • đang cầu cạnh ai
   • tước đoạt sự tự do của ai
   • tình thế đã đảo ngược
   • từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân
   • tình cờ gặp ai
   • làm cho ai hỏng giò (nghĩa bóng)
   • đứng thẳng
   • lại khoẻ mạnh
   • có công ăn việc làm, tự lập
   • làm cho ai phấn khởi, gây cảm hứng cho ai
   • bước vào nghề nghiệp một cách thuận lợi
   • khôn ngoan, biết người biết ta
   • quan tâm về cả hai phe, nhưng chẳng thuộc phe nào
   • muốn được đi cho biết đó biết đây
   • đợi nước tới chân mới nhảy
   • cố gắng hết sức mình
   • nghỉ ngơi cho khuây khoả đầu óc
   • làm phiền ai
   • mắc sai lầm, phạm lỗi
   • bắt làm việc đến kiệt sức
   • ngồi xuống, an toạ
   • toại nguyện, mãn nguyện
   • hầu hạ từng li từng tí
   • bắt phải đi đến mệt mới thôi
   • biết nhược điểm của ai, nắm được thóp của ai
   • chân đất sét dễ bị lật đổ, ở thế không vững
   • gần đất xa trời
   • đè đầu cưỡi cổ ai
   • suy bụng ta ra bụng người
   • phục hồi sức khoẻ cho ai; phục hồi địa vị cho ai
   • đã đẻ (ngựa cái)
   • bị khiêng đi để chôn
   • đột ngột hất cẳng ai, đột ngột bỏ rơi ai
ngoại động từ
 • đặt chân lên
 • thay bàn chân cho; khâu bàn chân cho (bít tất)
 • (thông tục) thanh toán (hoá đơn)
 • (thông tục) cộng, cộng gộp
nội động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 • đi bộ
 • nhảy
   • (thông tục) nhảy, nhảy múa
   • đi bộ
   • chạy
   • lên tới, tới mức, tổng cộng tới
tiền nộp phí tổn lên tới 3000 đồng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt