<
Trang chủ » Tra từ
fool  
[fu:l]
danh từ
 • món hoa quả nấu (trộn với sữa kem...)
 • người khờ dại, người ngu xuẩn, người xuẩn ngốc
 • người làm trò hề, anh hề
 • người bị lừa phỉnh
   • người ngu thì dễ bị lừa
   • được giao làm một việc hoài công
   • sống cuộc sống hạnh phúc nhưng chẳng có tương lai
   • không chịu nổi những trò ngu xuẩn
   • làm điều gì đó mà không hề nhận được lời khen hoặc lời cám ơn; làm đầy tớ không công
   • không ra cái thớ gì khi đem so sánh với...
   • không phải là ngốc, không phải là ngu dại; khôn ngoan láu
   • sắp hết lý sự
   • xử sự như một thằng ngốc
   • đánh lừa ai
   • làm cho ai hoá thành một thằng xuẩn ngốc
   • người khôn ngoan không cần bác sĩ
   • già còn chơi trống bổi
   • làm trò hề
   • lầm to
   • làm trò vớ vẩn, làm trò ngố
   • ngày 1 tháng 4, ngày nói dối
tính từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục), (như) foolish
ngoại động từ
 • lừa gạt, lừa phỉnh, đánh lừa (ai)
phỉnh ai làm việc gì
 • lừa (tiền)
 • ( + away ) lãng phí (một cách ngu dại) (tiền, thời gian)
lãng phí thời gian (một cách ngu dại)
nội động từ ( (thường) + about , (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) + around )
 • làm những chuyện ngớ ngẩn ngu dại; vớ vẩn, lãng phí thời gian
 • làm trò hề, làm trò ngố
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đùa cợt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt