<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
folliculeux  
tính từ
  • (giải phẫu) có nang
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt