<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
follet  
tính từ
 • (thân mật) tàng tàng, gàn
   • tóc gáy
   • ma xó
   • ma trơi
   • lông tơ (chim con); râu tơ (ở cằm)
danh từ giống đực
 • ma xó
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt