<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
folleté  
tính từ
  • bị héo gió (cây nho)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt