<
Trang chủ » Tra từ
foliage  
['fouliidʒ]
danh từ
  • (thực vật học) tán lá, bộ lá
  • hình trang trí hoa lá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt