<
Trang chủ » Tra từ
foist  
[fɔist]
ngoại động từ
  • lén lút đưa vào; gian lận lồng vào
gian lận lồng một điều khoản vào bản giao kèo
  • ( + on ) gán (tác phẩm) cho ai; đánh tráo (cái gì xấu, giả...)
đánh tráo cái gì giả cho ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt