<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
foison  
['fɔizn]
danh từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) sự đầy ắp, sự nhiều quá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt