<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
foisonless  
['fɔiznlis]
tính từ
  • yếu đuối
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt