<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
foe  
[fou]
danh từ
  • (thơ ca) kẻ thù, kẻ địch
kẻ thù không đội trời chung
  • (nghĩa bóng) vật nguy hại, kẻ thù
bụi là kẻ thù nguy hiểm của sức khoẻ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt