<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
focale  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
  • (vật lý học, toán học) tiêu cự
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt