<
Trang chủ » Tra từ
flower  
['flauə]
danh từ
 • hoa, bông hoa, đoá hoa
 • cây hoa
 • ( số nhiều) lời lẽ văn hoa
những câu văn hoa
 • tinh hoa, tinh tuý
tinh hoa của thanh niên đất nước, những phần tử ưu tú của thanh niên đất nước
 • thời kỳ nở hoa
cây cối nở hoa
 • tuổi thanh xuân
hiến tuổi thanh xuân cho đất nước
 • ( số nhiều) (hoá học) hoa
hoa lưu huỳnh
 • váng men; cái giấm
   • xin miễn đem vòng hoa phúng (đám ma)
ngoại động từ
 • làm nở hoa, cho ra hoa
 • tô điểm bằng hoa, trang trí bằng hoa
nội động từ
 • nở hoa, khai hoa, ra hoa
 • (nghĩa bóng) nở rộ, đạt tới thời kỳ rực rỡ nhất
tài năng của anh ta sớm nở rộ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt