<
Trang chủ » Tra từ
flour  
['flauə]
danh từ
  • bột, bột mì
ngoại động từ
  • rắc bột (mì)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xay thành bột
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt