<
Trang chủ » Tra từ
flooding  
['flʌdiη]
danh từ
  • sự làm ngập lụt; sự úng lụt; nạn lụt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt