<
Trang chủ » Tra từ
float  
[flout]
danh từ
 • cái phao; phao cứu đắm
 • bè (gỗ...); mảng trôi (băng, rong...)
 • bong bóng (cá)
 • xe ngựa (chở hàng nặng)
 • xe rước, xe diễu hành (không có mui để đặt các thứ lên mà rước khách, mà diễu hành)
 • (sân khấu) ( số nhiều) dãy đèn chiếu trước sân khấu
 • cánh (guồng, nước)
 • cái bay
 • cái giũa có đường khía một chiều
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự nổi
nổi
nội động từ
 • nổi, trôi lềnh bềnh
gỗ nổi trên mặt nước
 • lơ lửng
bụi lơ lửng trong không khí
 • đỡ cho nổi (nước)
 • (thương nghiệp) bắt đầu, khởi công, khởi sự
 • (thương nghiệp) lưu hành, lưu thông; sắp đến hạn trả
 • thoáng qua, phảng phất
ý nghĩ thoáng qua trong trí óc
những ảo ảnh phảng phất trước mắt
ngoại động từ
 • thả trôi, làm nổi lên, đỡ nổi
thả bè gỗ trôi sông
làm nổi một chiếc tàu (mắc cạn)
 • làm ngập nước
 • truyền (tin đồn)
 • (thương nghiệp) bắt đầu khởi công, khởi sự (kế hoạch, công trình...)
 • (thương nghiệp) cổ động tuyên truyền cho
cổ động tuyên truyền gọi người cho vay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt