<
Trang chủ » Tra từ
flip  
[flip]
danh từ
 • Flíp (bia trộn rượu pha đường hâm nóng)
 • cái búng
 • cái vụt nhẹ; cú đánh nhẹ mà đau
 • (thông tục) chuyến bay ngắn
ngoại động từ
 • búng
búng đồng tiền
búng tai ai
 • đánh nhẹ
 • quất nhẹ (roi), phẩy (quạt); giật giật (mồi câu)
nội động từ
 • bật bật ngón tay
 • quất, vụt
vụt roi vào cái gì
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tung đồng tiền (xem) sấp ngửa để chọn bên trong cuộc thi đấu...
tính từ
 • khiếm nhã, cợt nhã, bỡn cợt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt