<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fly  
[flai]
danh từ
 • con ruồi
 • (dùng trong từ ghép) bất cứ loại nào trong một số côn trùng biết bay
con bướm
con chuồn chuồn
ruồi xê-xê
 • ruồi (làm mồi câu); ruồi giả (làm mồi câu cá)
 • (nông nghiệp) bệnh do ruồi, sâu bệnh
   • dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lấy búa đập muỗi
   • người lăng xăng tưởng mình quan trọng
   • người lanh lợi và không dễ bị lừa
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) anh ta rất láu
   • rơi rụng/chết vô số kể; chết như rạ
   • con sâu làm rầu nồi canh
   • kẻ nghe trộm
   • hiền như cục bột; hiền khô
danh từ
 • sự bay; quãng đường bay
đang bay
 • vạt cài cúc (ở áo)
 • cánh cửa lều vải
 • đuôi cờ
 • (sân khấu), ( số nhiều) khoảng trên đầu sân khấu (có để những bộ kéo phông)
 • bộ phận điều chỉnh tốc độ (ở đồng hồ)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) xe độc mã
nội động từ flew , flown
 • bay
 • đi máy bay, đáp máy bay
đáp máy bay về nhà
 • bay vút lên cao (diều hâu, để đánh nhau)
 • bay phấp phới, tung bay
cờ tung bay phất phới
 • đi nhanh, chạy nhanh, rảo bước
đã muộn rồi, chúng ta phải đi nhanh lên
 • tung; chạy vùn vụt như bay
cửa mở tung
thời gian vùn vụt trôi qua
ngoại động từ
 • làm bay phấp phới, làm tung bay
cho cờ tung bay phất phới
 • thả (cho bay)
thả chim bồ câu
 • lái (máy bay...); chuyên chở bằng máy bay
   • xông lên; tấn công
xông lên tấn công quân địch
   • nổi (khùng), rớn (mừng)
nổi xung, nổi cơn thịnh nộ
   • xông vào, xộc vào (trong phòng...)
   • bay đi (chim); chuồn đi
   • đứt mất (cúc áo)
   • tuôn ra một thôi một hồi
   • nổi cơn hung hăng
   • nhảy qua
nhảy qua hàng rào
   • quay (bánh xe)
   • (nghĩa bóng) chim đã lọt lưới rồi, hung thủ đã tẩu thoát rồi
   • chạy trốn; đi khỏi xứ
   • có tham vọng, có hoài bão lớn
   • nằm im, lẩn lút
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bước đi, đừng quấy rầy nữa!
   • tiêu tiền như rác
   • gây ra sự xung đột
   • nổi cơn tam bành
   • hất tung toé
   • chuyện khó tin nổi
   • thay đổi ý kiến liên miên
tính từ
 • (từ lóng) cẩn thận, tỉnh táo, cảnh giác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt