<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fleur  
danh từ giống cái
 • hoa, bông
bó hoa
hoa đực; hoa cái
hoa kép
cây đang ra hoa
tặng hoa
tấm thảm hoa
(hoá học) hoa lưu huỳnh
(nghĩa bóng) cuộc đời rải đầy hoa
 • cây hoa
việc trồng cây hoa
 • phấn quả
phấn quả mận
 • vẻ tươi tắn
sắc mặt tươi tắn
 • phần tinh tuý, phần ưu tú, phần tốt nhất
phần ưu tú trong quân đội
phần tinh tuý của một nền văn minh
(mỉa mai) bọn côn đồ sừng sỏ
 • văn hoa, văn sức
những văn hoa của tu từ học
 • thời trẻ trung, thời phát triển
tài năng đang thì phát triển
thời trẻ trung của cuộc đời
chết khi còn đang ở tuổi thanh xuân
 • trinh tiết
mất trinh tiết
 • váng (rượu, giấm)
 • mặt phải
mặt phải tấm da
   • ngang mặt
ngang mặt nước
ngang mày
   • như hoa
đẹp như hoa (rất đẹp)
tươi như hoa
   • (thân mật) rất dễ dàng
anh ấy về nhất rất dễ dàng
   • khen ngợi ai, chúc mừng ai
   • (y học) giúp ai bất ngờ
   • bột rất trắng và rất mịn
   • hình huệ tây (huy hiệu), biểu hiệu nhà vua
   • (thông tục) gái đĩ
   • (thân mật) con người ăn mặc lịch sự
   • "không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa"
   • cái tinh tuý nhất, cái tốt nhất
tinh hoa của xã hội
   • tình cảm ủy mị thơ mộng
   • không kèn không trống (rất đơn sơ)
   • (y học) ca tụng công đức ai sau khi chết
   • hiểm hoạ ngầm
tính từ
 • (có) màu hoa
một khăn quàng màu hoa đào
   • uỷ mị thơ mộng
anh ta rất uỷ mị thơ mộng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt