<
Trang chủ » Tra từ
fisc  
[fisk]
danh từ
  • quốc khố; kho bạc
  • thuế vụ; sở thuế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt