<
Trang chủ » Tra từ
firmly  
['fə:mli]
phó từ
  • vững chắc
  • kiên quyết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt