<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fire  
['faiə]
danh từ
 • lửa, ánh lửa
lửa cháy
đánh lửa
không có lửa sao có khói
 • sự cháy, hoả hoạn, sự cháy nhà
đang cháy
đốt cháy cái gì
bắt lửa, cháy
fire !
cháy nhà!
 • ánh sáng
hòn sáng (thấy ở tàu khi bão)
 • sự bắn, hoả lực
bắt đầu nổ súng, khai hoả
loạt súng nổ liên hồi; (nghĩa bóng) sự phê bình tới tấp; sự phản đối ầm ầm
dưới lằn đạn của địch, dưới hoả lực của địch
bị bắn từ hai phía lại
tuyến lửa, hoả tuyến
 • lò sưởi
lò sưởi điện
 • sự tra tấn bằng lửa
 • sự sốt, cơn sốt
 • ngọn lửa ( (nghĩa bóng)), sự hăng hái, nhiệt tình, sự sốt sắng, sự vui vẻ hoạt bát
ngọn lửa yêu nước
 • sự xúc động mạnh mẽ; nguồn cảm hứng; óc tưởng tượng linh hoạt
   • ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng
   • chim phải tên sợ làn cây cong
   • sắp có chuyện gay cấn đến nơi!
   • đương đầu với nguy hiểm
   • thất bại (trong việc gì)
   • tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
   • chơi với lửa ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • thêm dầu vào lửa (nghĩa bóng)
   • làm những việc kinh thiên động địa
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thành công rực rỡ; lừng danh
   • người năng nổ, tích cực
   • nổi cơn tam bành
   • khéo xoay sở
   • làm cho ai phải hối hận về sự vô tình của họ
   • lần đầu tiên ra trận
ngoại động từ
 • đốt cháy, đốt (lò...)
 • làm nổ, bắn (súng...)
giật mìn
phóng rôcket
 • làm đỏ
 • nung
nung gạch
 • sấy (chè, thuốc lá...)
 • đốt, khử trùng (bằng chất (hoá học))
 • thải, đuổi, sa thải
 • (nghĩa bóng) kích thích (trí tưởng tượng)
 • (nghĩa bóng) khuyến khích, làm phấn khởi
nội động từ
 • bắt lửa, cháy, bốc cháy
 • nóng lên
 • rực đỏ
 • nổ súng, bắn
 • chạy (máy)
máy chạy đều
   • làm việc hết mình
   • bắt đầu tiến hành
   • nổ (súng)
   • bắn tất cả các súng một bên mạn tàu
   • bắn
   • (nghĩa bóng) phát ra, nổ ra
bất chợt phát ra một câu nhận xét
gửi cấp tốc một bưu thiếp
   • nổi giận đùng đùng
   • bắn súng chào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt